UrMörker

 

 

Detta är ett försök att med ljus och ljud få oss att i någon mån ana de oerhörda tidsrymder som omger oss.

 

 

 

Föreställningen tar
30 minuter och körs kontinuerligt 9 ggr per dag, inkluderat ett 8 minuters publik-in/ut-släpp. Du vandrar genom rummet, stundtals i totalt mörker. Din enda ledtråd är en stig av svagt fluorecerande punkter på golvet.

hem...

 

 

 

UrMörker handlar om
20 miljarder år - från Big Bang till solens kollaps.

Tänker man sig 20 miljarder år som 20 minuter
så utgör mänsklighetens tid på jorden c:a en halv sekund
av dessa 20 minuter.

Världen, som vi känner den, är högst temporär.
Människan är en ytterst tillfällig ”succé”

Vi arbetar i gränslandet till totalt mörker och tystnad. Med hjälp av subtila ljusupplevelser, suggestiv musik och taktila sinnesförnimmelser försöker vi skapa en stämningstät föreställning med skeenden sammanvävda till en ordlös berättelse om vår plats i universum.